KVKK
Velacast Makine
KVKK

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, UNİGRUP şirketlerinin (VELACAST MAKİNE SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) internet sitesi üzerinden ulaşan kişilerden elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 
(KVKK) 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla Veri Sorumlusu olan yukarıdaki şirketler tarafından ortak hazırlanmıştır. 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
İnternet sitemiz üzerinden iletişim formumuzu dolduran kişilerin paylaşmış olduğu ad-soyad ve iletişim bilgilerinden oluşan kişisel veriler; 

• İlgili kişiye iletişim konusuyla ilgili geri dönüş yapıldığında doğru hitap edilebilmesi, 
• Firmamızın bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi, 
• Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir. 

Kişisel Verilerin Aktarımı
Yukarıda sayılan amaçlar için işlenen kişisel veriler yine aynı amaçlarla sınırlı olmak üzere aşağıda belirtilen 3. kişilere aktarılabilecektir.

• İş Ortakları 
• Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Elde edilen kişisel veriler aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kişisel Veri Sahibinin Hakları 
KVKK’ nın 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için www.velacast.com internet sitesinden edineceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’ nu eksiksiz doldurarak  ıslak imzalı bir şekilde elden, postayla veya Noter kanalıyla Istanbul  Anadolu Yakası OSB 8.Sk. No:3 Aydınlı- Tuzla/ İstanbul adresine  ulaştırmanız gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılan başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak talebinize konu işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bize Ulaşın

Аdres
Anadolu Yakası OSB 8.Sokak No:3 Aydınlı-Tuzla/İstanbul
Telefon
+90 216 622 7630
Fax
+90 216 622 7639
E Mail
velacast@unigrup.com

Sosyal Medya Hesaplarımız

En Güncel Haberlerle Bizi Takip Edebilirsiniz

Ürün Gruplarımız

Yüksek Basınçlı Enjeksiyon Bileşenleri
X-Ray Cihazları
Basınçlı Döküm Makineleri
Basınçlı Döküm Fırın & Yan Ekipmanları
Kalıp Spreyleme Ürünleri
Termoregülasyon Kontrol Birimleri
Otomasyon Sistemleri
Velacast Makine olarak, müşteri memnuniyeti öncelikli ve çözüm odaklı stratejisi ile sürdürdüğü faaliyetlerinde, makine hammadde tedariği sunduğu sektörlerde, başarılı uygulamaların ve yeni ürünlerin destekçisi olmayı ilke edinmiştir. Konusunda eğitimli uzman personelleri ile müşterilerin üretimlerine en uygun teknoloji ve ürün gamını sunmak sorunsuz ve kaliteli üretime destek olmak amacıyla hizmet vermektedir

Velacast Makine © 2023

EN
KVKK
Velacast Makine
KVKK

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, UNİGRUP şirketlerinin (VELACAST MAKİNE SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) internet sitesi üzerinden ulaşan kişilerden elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 
(KVKK) 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla Veri Sorumlusu olan yukarıdaki şirketler tarafından ortak hazırlanmıştır. 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
İnternet sitemiz üzerinden iletişim formumuzu dolduran kişilerin paylaşmış olduğu ad-soyad ve iletişim bilgilerinden oluşan kişisel veriler; 

• İlgili kişiye iletişim konusuyla ilgili geri dönüş yapıldığında doğru hitap edilebilmesi, 
• Firmamızın bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi, 
• Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir. 

Kişisel Verilerin Aktarımı
Yukarıda sayılan amaçlar için işlenen kişisel veriler yine aynı amaçlarla sınırlı olmak üzere aşağıda belirtilen 3. kişilere aktarılabilecektir.

• İş Ortakları 
• Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Elde edilen kişisel veriler aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kişisel Veri Sahibinin Hakları 
KVKK’ nın 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için www.velacast.com internet sitesinden edineceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’ nu eksiksiz doldurarak  ıslak imzalı bir şekilde elden, postayla veya Noter kanalıyla Istanbul  Anadolu Yakası OSB 8.Sk. No:3 Aydınlı- Tuzla/ İstanbul adresine  ulaştırmanız gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılan başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak talebinize konu işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


Velacast Makine olarak, müşteri memnuniyeti öncelikli ve çözüm odaklı stratejisi ile sürdürdüğü faaliyetlerinde, makine hammadde tedariği sunduğu sektörlerde, başarılı uygulamaların ve yeni ürünlerin destekçisi olmayı ilke edinmiştir. Konusunda eğitimli uzman personelleri ile müşterilerin üretimlerine en uygun teknoloji ve ürün gamını sunmak sorunsuz ve kaliteli üretime destek olmak amacıyla hizmet vermektedir

Ürün Gruplarımız

- Yüksek Basınçlı Enjeksiyon Bileşenleri
- X-Ray Cihazları
- Basınçlı Döküm Makineleri
- Basınçlı Döküm Fırın & Yan Ekipmanları
- Kalıp Spreyleme Ürünleri
- Termoregülasyon Kontrol Birimleri
- Otomasyon Sistemleri

Bize Ulaşın

Аdres
Anadolu Yakası OSB 8.Sokak No:3 Aydınlı-Tuzla/İstanbul
Telefon
+90 216 622 7630
Fax
+90 216 622 7639
E Mail
velacast@unigrup.com

Sosyal Medya Hesaplarımız

En Güncel Haberlerle Bizi Takip Edebilirsiniz
Velacast Makine © 2023